Hypercom 4205/4210

 

نحوه ی اتصال سیم تلفن و کابل برق

 

                                              

 

نکته1: پشت پایانه فروش دو سوکت دیگر وجود دارد که یک سوکت جهت اتصال به کامپیوتر و دیگری جهت اتصال به (PIN pad) شعبه است.

نکته2: چنانچه از یک خط تلفن برای بیش از یک دستگاه پایانه فروش استفاده می‌ نمایید لازم است با تهیه رابط چندتایی از سایر دستگاه های کارتخوان یا دستگاه تلفن استفاده نمایید.

 

    قرار گرفتن رول کاغذ در دستگاه

درب مخزن پرینتر را که دارای دو شاسی است به سمت بالا می‌کشیم تا باز شود، سپس رول کاغذ را داخل پرینتر قرار دهید به نحوی که کاغذ پرینتر به سمت صفحه کلید پایانه فروش باشد چنانچه رول کاغذ در وضعیت نامناسب قرار گیرد یا محفظه به‌خوبی بسته نشده باشد خروج کاغذ امکان پذیر نخواهد بود.

 

    طرز کار با دستگاه

 این دستگاه با قابلیت انجام عملیاتی به شرح ذیل را دارا است:

 

1-خرید بر خط (dialup)

جهت خرید برخط (dialup) می‌بایست خط تلفن به پایانه فروش متصل باشد. برای انجام تراکنش بر خط، پس از خارج شدن از حالت Stand By (با فشار دادن هریک از کلیدها بجز کلید اعداد) صفحه نمایش به شکل زیر نمایش داده می‌شود.

با انتخاب گزینه تراکنش و فشار دادن کلید ورود به ترتیب ذیل عمل نمایید:

-    گزینه خرید را انتخاب نمایید.

-    کارت را داخل شیار جانبی دستگاه بکشید.

-    مبلغ خرید را به صورت ریال وارد نموده و کلید ورود را فشار دهید.

-    رمز کارت خود را وارد و کلید ورود را فشار دهید.

 

در این مرحله دستگاه با مرکز ارتباط بر قرار کرده و پیام "درحال شماره گیری" را نمایش می‌دهد، در ادامه پیغام "درحال پردازش" مشاهده می‌گردد. چنانچه رمز کارت درست و موجودی کارت کافی باشد و مبلغ خرید به درستی وارد شده باشد، در ادامه پیغام "در حال پردازش" مشاهده  و رسید مشتری چاپ می‌شود. با نمایش پیغام "کپی فروشگاه را جدا کنید" و با فشار دادن کلید ورود و نمایش عبارت "امضا آیا صحیح است؟" با انتخاب گزینه بلی رسید صندوق چاپ  و خرید بر خط با موفقیت انجام می‌شود و چنانچه عملیات خرید بر خط به هر دلیل با مشکل مواجه شود بر روی رسید، عدم موفقیت درج می‌گردد، در این حالت پذیرنده کارت می‌بایست از تحویل یا ارایه خدمات خودداری نماید.

نکته: رسید مخصوص پذیرنده کارت حتما باید توسط دارنده کارت امضا شود. همچنین لازم است رسیدها را حداقل به مدت چهار ماه نزد خود نگاه دارید، این نکته را به مشتریان خود نیز توصیه نمایید. ضمنا مبلغ تراکنش انجام شده حداکثر ظرف یک روز کاری به صورت خودکار با تضمین پرداخت بانک صادرات ایران به حساب پذیرنده واریز می‌گردد.

 

2-  موجودی یا مانده اعتبار کارت

-    برای دریافت مانده موجودی یا اعتبار کارت به ترتیب زیر عمل نمایید:

-    گزینه تراکنش را انتخاب و کلید ورود را فشار دهید.

-    گزینه مانده حساب را انتخاب و کلید ورود را فشار دهید.

-    کارت را داخل شیار جانبی دستگاه بکشید.

-    رمز کارت خود را وارد و تایید نمایید.

پس از نمایش پیغام "در حال شماره گیری" و ارتباط با مرکز در صورتی که رمز کارت به درستی وارد شده باشد رسید مانده اعتبار یا موجودی کارت چاپ می‌گردد.

نکته :  از طریق منوی اصلی  و گزینه مانده حساب نیز می‌توان طبق مراحل بالا موجودی یا مانده اعتبار کارت را دریافت نمود.

 

3- خرید شارژ

کارت را بکشید.

گزینه شارژ را انتخاب کنید.

رمز را وارد نمایید(بصورت پیش فرض1111 می باشد).

از فهرست نمایش داده شده، گزینه خرید شارژ را انتخاب کنید.

از فهرست اپراتورها گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

گزینه مبلغ شارژی که نیاز دارید را تعیین نمایید.

تعداد مورد درخواست را وارد کنید.

رمز کارت را وارد نمایید.

پس از انجام رسید تراکنش خرید شارژ برای شما چاپ می شود.

دوباره به منوی تراکنش بروید.

گزینه شارژ را انتخاب کنید.

رمز را وارد نمایید(بصورت پیش فرض1111 می باشد).

گزینه فروش شارژ را انتخاب کنید.

اپراتور مورد درخواستی را که پیشتر خریداری کرده اید را تعیین کنید.

مبلغ شارژی را که پیشتر خریداری کرده اید انتخاب کنید.

پس از پیغام تایید شد بر روی صفحه نمایش کد رمز مورد نظر چاپ می گردد.

 

 4- پرداخت قبض

1-کارت را بکشید.

2-گزینه پرداخت قبض را انتخاب کنید.

3-شناسه قبض و شناسه پرداخت را بدرستی و با دقت وارد کنید.

4-بعد از مشاهده مبلغ و صحت قبض کلید تایید را انتخاب کنید.

5-منتظر بمانید تا رسید پرداخت قبض چاپ گردد.

 

5-عملیات تسویه حساب

اگر هنگام انجام تراکنش با پیغام "تسویه حساب الزامی‌است و یا سعی مجدد دسته گردش" مواجه شدید به روش ذکر شده عمل نمایید:

با فشردن کلید سبز رنگ و انتخاب گزینه ی تسویه حساب و تایید مجدد رسیدی از چاپگر پایانه فروش خارج می‌شود که در آن گزارشی مبنی بر تعداد تراکنش و جمع مبالغ تراکنش چاپ می گردد.

 

6- عملیات گزارش گیری

1-از منوی اولیه گزینه "گزارشات" را انتخاب کنید.

2-گزینه ی دوم "گزارش تراکنش ها" را انتخاب کنید.

3-گزینه ی مورد نظر را که شامل چاپ گزارش خرید کالا, خرید شارژ, پرداخت قبض و یا کلیه تراکنش ها می باشد را انتخاب کنید.

*رمز دستگاه 1111 می باشد*

 

7-چاپ آخرین رسید(چاپ مجدد)

1-از منوی اولیه گزینه" گزارشات" را انتخاب کنید.

2-گزینه ششم "چاپ مجدد" را انتخاب کنید.

3-گزینه اول "آخرین فاکتور" را انتخاب کنید.

*رمز دستگاه 1111 می باشد*