2100 Hypercom

 

نحوه ی اتصال سیم تلفن

 

                         

 

قرار دادن رول كاغذ دستگاه

درب پرينتر را به سمت بيرون فشار دهيد تا باز شود، سپس رول كاغذ را در پرينتر قرار دهيد به نحوي كه كاغذ پرينتر، به سمت صفحه كليد پايانه فروش باشد و اطمينان حاصل نماييد كه رول كاغذ در وضعيت و مكان مناسب قرار دارد. چنانچه رول كاغذ در وضعيت نامناسب قرار گيرد يا محفظه به‌خوبي بسته نشده باشد دستگاه عمل نخواهد كرد.

 

 

 عملیات خرید کالا

- کلید select را انتخاب کنید.

- تراکنش را انتخاب کنید.

- خرید را انتخاب کنید.

-کارت خود را بکشید.

- مبلغ را به ریال وارد کنید.

- رمز کارت را وارد کنید.

- پس از چند ثانیه رسید تراکنش چاپ می گردد.

- با تایید مجدد رسید دوم چاپ می گردد.

 

عملیات موجودی یا مانده حساب

- کلید select را انتخاب کنید.

- تراکنش را انتخاب کنید.

- گزینه مانده حساب را انتخاب کنید.

- کارت خود را بکشید.

- رمز کارت را وارد کنید.

- پس از چند ثانیه موجودی حساب نمایش داده می شود.

- برای چاپ رسید موجودی کلید تایید را انتخاب کنید.

 

عملیات خرید شارژ

- کلید select را انتخاب کنید.

-تراکنش را انتخاب کنید.

- گزینه شارژ را انتخاب کنید.

- رمز را وارد کنید(بصورت پیش فرض 1111 می باشد).

- گزینه خرید شارژ را انتخاب کنید.

- از فهرست اپراتورها گزینه مورد نظر را انتخاب کنید(ایرانسل, همراه اول و...)

- مبلغ شارژ مورد نیاز را انتخاب کنید.

- تعداد شارژ مورد نیاز را وارد کنید.

- کارت خود را بکشید.

- رمز کارت را وارد کنید.

- پس از چند ثانیه رسید خرید شارژ موفق چاپ می گردد که حاوی اطلاعاتی از قبیل (سریال شارژ و شماره مرجع) می باشد.

- دوباره به منوی تراکنش بروید.

- گزینه شارژ را انتخاب کنید.

- رمز را وارد کنید(بصورت پیش فرض1111 می باشد).

- گزینه فروش شارژ را انتخاب کنید.

- اپراتور شارژی را که پیشتر خریداری کرده اید انتخاب کنید.

- مبلغ شارژی را که پیشتر خریداری کرده اید انتخاب کنید.

- پس از مشاهده ی پیغام تایید شده بر روی صفحه نمایش رسید فروش شارژ که حاوی رمز شارژ می باشد چاپ می گردد.

 

عملیات پرداخت قبض

- کلید select را انتخاب کنید.

- گزینه تراکنش را انتخاب کنید.

- گزینه قبوض را انتخاب کنید.

- کارت خود را بکشید.

- رمز کارت را وارد کنید.

- شناسه فبض را وارد کنید.

- شناسه پرداخت را وارد کنید.

- پس از مشاهده اطلاعات پرداخت قبض و اطمینان از صحت آن گزینه تایید را انتخاب کنید.

- پس از گذشت چند ثانیه رسید پرداخت قبض چاپ می گردد.

 

عملیات تسویه حساب

* تذکر: عملیات تسویه حساب حافظه تراکنش های دستگاه را صفر می کند, پس از انجام این عملیات دستگاه قادر به چاپ همان تراکنش ها نخواهد بود.*

- کلید select  را انتخاب کنید.

- گزینه تسویه حساب را انتخاب کنید.

- پس از مشاهده پیغام بررسی جمع دسته گردش رسید گزارشات برایتان چاپ می گردد.

- گزارش چاپ شده حاوی مبلغ تراکنش ها و جمع تراکنش ها می باشد.

 

عملیات گزارش گیری

- کلید select را انتخاب کنید.

- گزینه منوی اصلی را انتخاب کنید.

- گزینه گزارشات را انتخاب کنید(رمز1111 می باشد).

- از منوی باز شده گزینه مرتبط با نیاز خود را انتخاب کنید.

* این منو شامل رسیدگی (مبلغ تراکنش ها از تاریخ تا تاریخ) خلاصه (تعداد و جمع مبلغ تراکنش ها) چاپ مجدد (چاپ آخرین تراکنش) می باشد.*